מחקר המעיד על קשר בין סטרס ולחץ לבין רמות הסוכר בדם !

http://www.nejm.org/toc/nejm/346/6