קורס – "נגיעה בנשמה"


קורס נגיעה בנשמה לאתר0001הקורס מוכר כגמול השתלמות למורים במשרד החינוך ומועבר בכל המוסדות הממשלתיים , באוניברסיטאות ובמכללות פרטיות.