מכתבי תודה

תודות הילה תודות זוהר תודות ממשפחת חן
המכללה המשותפת מרכז משפחתי קורס מזכירות 2006
העמותה לחינוך בלי פורמלי הסתדרות המורים אורט
רמי קלפוס בנות הקורס לאומית
ארנה