תורת האיזון


הספר שכתבתי בשם תורת האיזון לסוכרתיים ולכל מי שמבקש איזון בחייו