אורח חיים בריא וירידה במשקל

כדי לרדת במשקל ולשמור עליו לתמיד אנו מחוייבים להיכנס לתהליך.

זהו תהליך של מחוייבות אישית וקבלת החלטות.

נצא מנקודת הנחה שרק רגשות ומחשבות מפעילים אותנו ויש לכך יחס ישיר להחלטות שלנו לבחירות שלנו ולהתנהגויות שלנו.

רוב האנשים בעלי משקל עודף אוכלים מתוך חסך/ופיצוי מה שנקרא בשפה פשוטה "אכילה רגשית".
ישנו מנגנון שנקרא "מנגנון השובע".
באם הוא לא נכנס לפעולה אנחנו לא נרגיש שבעים ונאכל יתר על המידה.

ברגע שהאדם לקח על עצמו את ההחלטה לרדת במשקל יהיה מחויב לעצמו ללכת עימה עד הסוף ולא לקחת צעד אחורה גם לא בשביל התנופה..

לפני כן רצוי וכדאי להתלבט אם אני רוצה בכלל לשנות סדרי עולם אך כשנפלה החלטה צריך ללכת איתה עד הסוף יחד עם הקשיים שבדרך.

הדבר שצריך להוביל את בעלי משקל העודף הוא ההבנה שלא מדובר רק בבעיה אסטתית. מדובר בבריאות גרידא. חד משמעית.

בתהליך זה לומדים איך להצליח למרות הקשיים שנכונים לנו בדרך כי מכל קושי צומחים וכל "מעידה" אפשר לתקן ביום שלמחרת באם מדובר בחריגה מהתפריט המוצע.

כדי להגיע למצב שהמוח יסמוך על עצמו, האדם צריך להאמין בעצמו וביכולות שלו יש לפתח מיומנות להתבוננות פנימית כפי שמסתכלים במראה חיצונית רק שזוהי מראה פנימית .

לאחר שנעשה את הדברים דלעיל, האיזון בין האנרגיה השכלית לרגשית יתהווה ואז יווצר מצע בטוח לקבלת החלטה.

כשהאדם מחליט להיכנס לתהליך ובשל דיו רק אז יהיה כשיר להיכנס לאימונים שוטפים עד למטרה המיועדת ע"י תכנית משולבת ייחודית לירידה במשקל ושמירתו לתמיד אך זהו תנאי הכרחי לצליחת התהליך והצלחתו.

השלב הבא הוא זיהוי שני הרצונות המתעוררים בתוכנו.

ישנו רצון ראשון שממנו אנחנו לא צומחים. רק רוצים ולא פועלים.
ברצון זה אין יציאה מן הכח אל הפועל (כוח הדוחף).

וישנו רצון שני (כוח המושך) אשר מגיע מתוך בשלותו של האדם שאכן רוצה ומעוניין לקחת על עצמו

את המחוייבות ומוכן מנטאלית לצאת מן הכח אל הפועל… ויהי מה !!!!

ברגע שזה קורה… מצליחים בתהליך.